Læring

Intentionen med Bangsbo Experience er at give eleverne en oplevelse af, hvordan oplevelse og teknologi kan formidle historisk læring på en helt ny måde.

Eleverne skal bruge deres viden om historie, matematik, geografi og samfundsfag med henblik på hurtig og præcis håndtering af tidsrejsens tekniske soldaterudfordringer. 

Mening via fortælling

Bangsbo Experience har som intention, at eleverne oplever tidsrejsen som meningsfuld.

Bangsbo Experience fortæller om livet på Stützpunkt Süd gennem en historisk korrekt og autentisk gengivelse af de udstationerede tyske soldater udfordringer. Det gælder både i forhold til anvendelse af krigsmateriel og i forhold til konkrete perspektiver på krigens svære valgsituationer.

Eleverne har mulighed for aktivt at tage stilling til tidsrejsens udfordringer.

Mening via moderne medier

Med Bangsbo Experience er der ved anvendelse af moderne teknologi som Microsoft Pixelsense og iPads skabt en autentisk simulering af datidens krigsteknologi.

Moderne teknologi anvendt med den ambition at give alle eleverne optimale muligheder for indlevelse i tidsrejsen. Desuden anvendes moderne medier med henblik på at bidrage til dokumentation af elevernes performance i forhold til samarbejdskompetencer og refleksioner over tidsrejsens opstillede dilemmaer.